Frihedslistens formål og politik

Stk.1. Frihedslistens formål er at samle alle, som støtter partiets politik. 

Stk.2. Frihedslistens politik er at skabe et friere og et mere transparent folkestyre, ved at fokusere på 3 forskellige niveauer af ‘Frihed’:

1. Frihed i samfundet

Vi kæmper for folkets frihed og for at magten lægges hos folket i hele den politiske og demokratiske process. Folket skal have direkte indflydelse på alle beslutninger, som idag tages af regering, folketing, regioner og kommuner og som vedrører den enkelte.

2. Frihed for familien

Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis.

3. Frihed for individet

Ægte frihed er fuldstændig selvbestemmelse over egen krop. Det er essentielt at individet har retten til selv at vælge og fravælge tilbud fra staten. Det gælder især på sundhedsområdet omkring medicinering og behandling, hvor individets valg ikke bør kunne afstedkomme begrænsninger i den øvrige livsudførelse.

Frihedslistens formål

Frihedslisten arbejder primært som en græsrodsbevægelse ved, at anvende sig af mangeartede aktiviteter, til, at nå ud til så mange danskere som muligt.
Frihedslisten arbejder sekundært via deltagelse i den eksisterende danske parlamentariske struktur/proces, dvs., som parti, at stille op til valg i Folketinget, kommunalbestyrelserne og regionsrådene.
 
Hvad betyder ordet ‘Frihed’ for os?
– Vi anskuer frihed ud fra de tre overskifter på denne side.
 
Frihed i samfundet –  Frihed for familien – Frihed for individet

Læs mere herunder eller læs vores “5 punkts-erklæring”, hvis du vil dykke mere ned i hvor vi står og hvad vi mener. De 5 punkter i erklæringen, er også det vi går til valg på.