Frihedslistens mærkesager (FV22)

 

BEVAR KONTANTER

De svageste i samfundet har svært ved at håndtere digitale betalingsløsninger.

Fysiske kontanter har mange fordele fremfor digitale penge, idet forretningerne sparer transaktionsomkostninger, har større kontrol over deres profit, og deres forretninger støttes dermed. Den som foretager køb med brug af kontanter bliver ikke samtidigt overvåget af virksomheder, banker og myndigheder, i samme grad som de digitale betalingsløsninger forårsager det.

Frihedslisten mener ikke at befolkningen er blevet spurgt inden politikerne begyndte at udfase kontanter. Vi vil sikre at danskerne også i fremtiden kan betale kontant.

HANDL LOKALT

Det lokale handels- og butiksliv har dårligere vilkår end de store landsdækkende, internationale og globale virksomheder.

For at lokalt handelsliv skal kunne trives, skal forbrugeren have mulighed for at vælge konkurrencedygtige lokale virksomheder. De store globale virksomheder betaler oftest ingen skat lokalt og har oftest kun en ensidig økonomisk lokal interesse, som gør at de udnytter den lokale arbejdskraft og de lokale forbrugere.

Frihedslisten vil fremme at forbrugerne handler så lokalt som muligt. Konkurrencevridende skattefordele for de store og internationale virksomheder skal fjernes.

NATURLIG SUNDHED

Mennesket har et immunsystem som i udgangspunktet er stærkt, og det er også stærkt afhængigt af den næring som kommer fra naturlige kilder. Medikamenter kan være gode, men naturlige medikamenter er dobbelt så gode på lang sigt, da de typisk ikke har en masse følge- og bivirkninger som kemisk fremstillet medicin.

Medicinalfirmaerne kan ikke tjene på den sundhed der kommer direkte fra naturen. Det medvirker desværre til at de kommercielle interesser henviser den naturlige sundhed til en sekundær rolle i samfundet.

Danske økologiske og biodynamiske landbrug har meget udfordrende betingelser for at kunne drive rentable landbrug med de eksisterende love og regler på området.

Frihedslisten vil fremme naturlige, økologiske og biodynamiske forbrugsvarer, og gøre det lettere og relativt mere rentabelt, at være landmand, producent og detailudbyder af disse varegrupper.

Frihedslistens formål og politik

Frihedslistens formål er at samle alle, som støtter Frihedslistens politik.

Frihedslistens politik er at skabe et friere og et mere transparent folkestyre, ved at fokusere på 3 forskellige niveauer af ‘Frihed’:

FRIHED FOR INDIVIDET

Ægte frihed er fuldstændig selvbestemmelse over egen krop. Det er essentielt at individet har retten til selv at vælge og fravælge tilbud fra staten. Det gælder især på sundhedsområdet omkring medicinering og behandling, hvor individets valg ikke bør kunne afstedkomme begrænsninger i den øvrige livsudførelse.

FRIHED FOR FAMILIEN

Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis.

FRIHED I SAMFUNDET

Vi kæmper for folkets frihed og for at magten lægges hos folket i hele den politiske og demokratiske process. Folket skal have direkte indflydelse på alle beslutninger, som idag tages af regering, folketing, regioner og kommuner og som vedrører den enkelte.

 

 

Frihedslistens forhold til ‘politik’

Frihedslisten arbejder primært som en græsrodsbevægelse ved, at anvende sig af mangeartede aktiviteter, til, at nå ud til så mange danskere som muligt.Frihedslisten arbejder sekundært via deltagelse i den eksisterende danske parlamentariske struktur/proces, dvs., som parti, at stille op til valg til Folketinget, kommunalbestyrelserne og regionsrådene, når sådanne valg udskrives.

Derfor er vi en græsrodsbevægelse der stiller op til valg som et politisk parti, for at danskerne har større chance for at høre os.

Vi mener at det naturlige og det menneskelige kommer før alt andet. Vi mener også at politik og samfundsdebat ikke skal handle om socialisme, kommunisme, konservatisme eller liberalisme, og da slet ikke populisme. Det flytter blot pøblens fokus væk fra det naturlige og det menneskelige og over på forskellene mellem disse påstulerende ‘ismer’.

Rød blok versus blå blok narrativet er kontraproduktivivt for samfundet idet det blot giver en masse valgløfter som ofte ikke bliver indfriet. Dette rød blok-blå blok/højre-venstre narrativ har forårsaget en ødelæggende parti-parlamentarisme og gjort politikere til partisoldater. Resultatet er et absurd politisk teater hvor politikerleden bare stiger og stiger.

Den voksende politikerlede er et meget beklageligt fænomen, fordi at, interesse for sit samfund, og interesse for politik, er to sider af den samme sag, og derfor er der mange som ikke længere interesserer sig for at påvirke det samfund de er en del af.

Derfor har Frihedslisten ikke et politisk program på linje med de fleste andre politiske partier. I stedet har vi en ‘Politik Wiki’ hvor vi har listet alle de emner som bedst udtrykker vores grundholdninger og værdier.

 

Frihedslistens Politik Wiki

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Direkte Demokrati

Erhvervslivet (se FV22 mærkesager)

EU

Grundloven

Klima

Kontanter (se FV22 mærkesager)

Miljø

Nationalbanken

Naturen

Sundhed (se FV22 mærkesager)