Om Frihedslisten

Frihedslistens historietime
D. 31/1 2021 stiftede Flemming Blicher, Jovan Tasevski, Michael Kastis og Per Brændgaard Mikkelsen Forfatningspartiet. Ønsket var at stifte ”Folkets parti”, men dette navn var allerede taget. Flemming Blicher var netop trådt ud af JFK21.

På videoen her (30/1 2021) kan man høre Flemming Blicher bekendtgøre, at partiet ”Folkets Parti” om kort tid vil blive præsenteret: 

D. 31/1 2021 præsenterede Flemming Blicher, Jovan Tasevski, Michael Kastis og Per Brændgaard Mikkelsen så Frihedslisten (filmen var optaget i forvejen, så det præsenteret som ”Folkets Parti”):

Tidens udskiftninger

Som det sikkert sker for mange partier skete der en udskiftning. Forfatningspartiet kom efterhånden til at bestå af Flemming Blicher, Jovan Tasevski, Ea Øland, Charlotte Petersen og Michael Kastis. Forfatningspartiets mærkesag var en ny forfatning med flere frihedsrettigheder til folket. Der blev også igangsat en indsamling af vælgererklæringer.

Omkring juli/august 2021 blev der udtænkt en plan om at samle og forene modstandsbevægelsen i Danmark og at opstille til det kommende regionsråds og kommunalvalg (november 2021) som en politisk liste. Dette blev en realitet, og de opstillede bestod af Forfatningspartiets egne medlemmer såvel som løsgængere. Vi nåede op på 42 opstillede, om end der skete et frafald og udskilningsforløb både op til, under og efter valget. Frihedslisten blev, taget i betragtning at vi knap havde 3 måneder til at forberede os i, en succes. Vi opnåede 12728 stemmer på landsplan
(regioner og kommuner lagt sammen), hvilket bibragte os partistøtte, som faldt på et tørt sted, da vi havde haft en del udgifter til bl.a. valgplakater.

Frihedslisten overtager fra Forfatningspartiet

Efter kommunal og regionsrådsvalget gik vi i tænkeboks, og det blev besluttet, at vi ville indstille til, at Frihedslisten og Forfatningspartiet smeltede sammen, altså ved at Frihedslisten overtog Forfatningspartiets stiftelse. De nødvendige forberedelser blev gjort og på Kauslunde Kro d. 15/1 2022 blev det stemt igennem og det nye Frihedsliste parti var en realitet.  

Sammenlægningen fordrede vedtægtsændringer, og det overordnede politiske mål blev Frihed i samfundet, Frihed for familien og Frihed for individet. I samme ombæring kom flere af kandidaterne fra opstillingen til regionsråds og kommunalvalget i 2021 til at udgøre den nye bestyrelse. Flemming Blicher trådte tilbage som formand, og Brian John McCullen Dahl blev valgt som partiets nye formand, og Millah Kongsbach som partiets næstformand.

Forfatningspartiets paragraf om, at man ville blive ekskluderet fra partiet, hvis man blev fik et mandat og skrev under på den nuværende grundlov, blev erstattet af en ”light version” om, at partiet anbefaler sine medlemmer, IKKE at underskrive Grundloven. Effektivt betyder dette, at partiet – samlet set – ikke har som målsætning at komme ind og sidde i Folketinget. En position som et oppositionsparti er også meningsfyldt, ikke mindst grundet partistøtteordningen og at man har større mediemæssige muligheder for at få udbredt sine budskaber.

I foråret 2022 begyndte Frihedslisten at ekspandere med lokalafdelinger. Der er pt. 22 lokalafdelinger i hele Danmark, og der ekspanderes fortsat.

Vores overordnede målsætning

1. Frihed i samfundet

Vi kæmper for folkets frihed og for at magten lægges hos folket i hele den politiske og demokratiske process. Folket skal have direkte indflydelse på alle beslutninger, som idag tages af regering, folketing, regioner og kommuner og som vedrører den enkelte.

2. Frihed for familien

Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis.

3. Frihed for individet

Ægte frihed er fuldstændig selvbestemmelse over egen krop. Det er essentielt at individet har retten til selv at vælge og fravælge tilbud fra staten. Det gælder især på sundhedsområdet omkring medicinering og behandling, hvor individets valg ikke bør kunne afstedkomme begrænsninger i den øvrige livsudførelse.

Vores Logo

Hvis nogen under sig over Frihedslistens fokus på orange, så kan dette måske hjælpe lidt.

Orange
 kombinerer styrken fra rød med intellektet fra gul og kan indikere intellektuelle ambitioner, viljestyrke og stolthed. Den kan desuden antyde et ønske om forandring og ændring af gamle vaner. Orange bolde eller kugler i auraen kan betyde at personen har koncentreret sig meget om en række forskellige emner.