Folketingsvalg – overordnet

Det næste folketingsvalg skal afholdes senest d. 4. juni 2023, og muligvis før den dato.

Frihedslisten er p.t. ikke opstillingsberettiget til at opstille til folketingsvalg, men du kan hjælpe os, ved at give en vælgererklæring her. Der kræves 20182 erklæringer for at blive opstillingsberettiget.

Skulle Frihedslisten ikke nå at samle tilstrækkeligt med erklæringer inden næste folketingsvalg, så vil Frihedslisten i stedet opstille minimum 10 kandidater som løsgængere, overalt i landet. Frihedslisten vil i så fald opstille minimum én kandidat i hver af de 10 storkredse. Der kan opstilles en løsgængerkandidat i hver storkreds ved at samle 150 underskrifter. Se evt. §§ 32 og 33 i Folketingsvalgloven. Samme strategi blev brugt til at opstille 42 kandidater til kommunal- og regionsrådsvalget i 2021, hvor Frihedslisten i alt fik 12728 stemmer (landsgennemsnit på 0,3% af stemmerne)

Underskrivelse af Grundloven

Frihedslistens kandidater bliver i vedtægterne anbefalet at undlade at underskrive Grundloven, hvis en eller flere kandidater skulle blive valgt til Folketinget.

Herunder gengives § 2 stk. 3 i Frihedslistens vedtægter:

 Frihedslisten anerkender at der eksisterer en del uklarhed om hvorvidt Danmarks Riges Grundlov (LOV nr 169 af 05/06/1953) reelt understøtter Danmark som et demokrati. Demokrati er ikke nævnt en eneste gang i grundloven. Grundlovens paragraf 2 skriver direkte “Regeringsformen er indskrænket-monarkisk.”. Med denne uklarhed kan Frihedslisten ikke anbefale sine folketingskandidater at underskrive grundloven i tilfælde af valg til Folketinget, sådan som grundlovens paragraf 32 stk 7. foreskriver det.

Skulle denne situation opstå efter et kommende folketingsvalg, så vil det i tiden op til Folketingets første samling, skabe en uforudsigelighed om Folketingets kommende sammensætning, da der ikke findes præcedens for situationen. Denne uforudsigelighed vil i sig selv skabe fokus på problematikken, hvilket er med til at fremme Frihedslistens politik, via oplysning om grundloven og det eksisterende folkestyre, at medvirke til, at skabe et friere og et mere transparent samfund.

EU, Grundlovens § 20 og dansk suverænitet

Da Danmark i 1972 gik med i EF (som senere blev til EU), var det Grundlovens § 20 som Danmarks Dronning (ikke Folketinget!) brugte som lovhjemmel, til, at afgive dansk suverænitet til EF/EU.

I 1992 stemte danskerne nej til EUs Mastricht traktat. Derefter fik politikerne travlt med at opfinde Det Nationale Kompromis, så Danmark i 1993 kunne tiltræde Edinburgh-aftalen, og forblive i EU med de fire forbehold (rets-, forsvars-, unionsborgerskabs-, og mønt-forbeholdene).

Eftersom at EU (med forbehold for forbeholdene) lovgiver for stort set alle lovområder indenfor EU, og dermed den danske stat, så har Danmark reelt kun den suverænitet tilbage som disse forbehold giver. Det danske folketing kan nemlig kun lovgive i de områder som EU ikke allerede har lovegivet i.

Udhulningen af Grundlovens § 20 er med til at problematisere Frihedslistens forhold til Grundloven, hvorfor vi ikke anbefaler vores kandidater at underskrive den ved et evt. valg til Folketinget.

Folketingsvalg – kandidater

Se mere om Frihedslistens folketingskandidater ved at klikke på navnene i oversigten herunder. Vi arbejder løbende på at udbrede kendskabet til Frihedslisten, og når kandidaterne til er på plads vil siden her blive opdateret.

Frihedslisten er p.t. ikke opstillingsberettiget til at opstille til folketingsvalg, men du kan hjælpe os, ved at give en vælgererklæring her. Der kræves 20128 erklæringer for at blive opstillingsberettiget.

Skulle Frihedslisten ikke nå at samle tilstrækkeligt med erklæringer inden næste folketingsvalg, så vil Frihedslisten i stedet opstille minimum 10 kandidater som løsgængere, overalt i landet. Frihedslisten vil i så fald opstille minimum én kandidat i hver af de 10 storkredse

Der kan opstilles en løsgængerkandidat i hver storkreds ved at samle 150 underskrifter. Se evt. §§ 32 og 33 i Folketingsvalgloven. Samme strategi blev brugt til at opstille 42 kandidater til kommunal- og regionsrådsvalget i 2021, hvor Frihedslisten i alt fik 12728 stemmer (landsgennemsnit på 0,3% af stemmerne)

Kandidater fordelt efter storkredse

1. Københavns Storkreds

Kandidat-info

ikke afgjort

2. Københavns Omegns Storkreds

Kandidat-info

ikke afgjort

3. Nordsjællands Storkreds

Kandidat-info

ikke afgjort

4. Bornholms Storkreds

Kandidat-info

ikke afgjort

5. Sjællands Storkreds

Kandidat-info

ikke afgjort

6. Fyns Storkreds

Kandidat-info

ikke afgjort

7. Sydjyllands Storkreds

Kandidat-info

ikke afgjort

8. Østjyllands Storkreds

Kandidat-info

ikke afgjort

9. Vestjyllands Storkreds

Kandidat-info

ikke afgjort

10. Nordjyllands Storkreds

Kandidat-info

ikke afgjort