Frihedslisten – Vi kæmper sammen for frihed!

Æbler

Frihed i samfundet

Vi kæmper for folkets frihed og for at magten lægges hos folket i hele den politiske og demokratiske proces. Folket skal have direkte indflydelse på alle beslutninger som i dag tages af regering, folketing, regioner og kommuner, og som vedrører den enkelte.

Frihed for familien

Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis.

Frihed for individet

Ægte frihed er fuldstændig selvbestemmelse over egen krop. Det er essentielt at individet har retten til selv at vælge og fravælge tilbud fra staten. Det gælder især på sundhedsområdet omkring medicinering og behandling, hvor individets valg ikke bør kunne afstedkomme begrænsninger i den øvrige livsudførelse.


Frihedslisten stiller op til kommunalvalget d. 16. november 2021. Læs mere her.

Frihedslisten stiller også op til Regionsrådsvalget d. 16. november 2021. Læs mere her.


Æble

Æblet symboliserer sundhed og det dagligdags enkle fremfor det eksotiske, og fremfor det sofistikerede. Det er sundt at spise frugt og når der er flere valgmuligheder, fx et æble og en banan, så vælger mange at spise bananen. Ingen tænker længere over at bananen ofte er fragtet over den halve jordklode for at lande i supermarkedets grøntafdeling. Hvorimod æblet kan komme fra egen baghave, eller fra en dansk plantage.

Et æble om dagen holder lægen væk

Gammelt ordsprog

Frihedslisten har valgt æblet som symbolik på hvad vej Danmark skal tage. Ligesom med æblet handler det først og fremmest om det sunde, det nære og det enkle.

“Vi skal have rigtige mennesker ind og partisoldater og karrierepolitikere ud!”