Om Frihedslisten

Frihedslisten er den fælles liste til både kommunal- og regionsrådsvalg 2021, som samler dem der kæmper for Danmarks frihed, men ikke er medlem af et parti der allerede er sikret opstilling til folketinget, eller et parti der allerede er repræsenteret i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd.

Derfor vil der både være kandidater fra nye partier, såvel som løsgængere at finde på Frihedslisten. Fælles for alle kandidater der stiller op for Frihedslisten er at de kæmper for frihed i samfundet, for familien og for individet (se herunder!).

Frihed i samfundet

Vi kæmper for folkets frihed og for at magten lægges hos folket i hele den politiske og demokratiske process. Folket skal have direkte indflydelse på alle beslutninger, som idag tages af regering, folketing, regioner og kommuner og som vedrører den enkelte.

Frihed for familien

Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis.

Frihed for individet

Ægte frihed er fuldstændig selvbestemmelse over egen krop. Det er essentielt at individet har retten til selv at vælge og fravælge tilbud fra staten. Det gælder især på sundhedsområdet omkring medicinering og behandling, hvor individets valg ikke bør kunne afstedkomme begrænsninger i den øvrige livsudførelse.

“Vi skal have rigtige mennesker ind og partisoldater og karrierepolitikere ud!”