Om Frihedslisten

Frihedslisten arbejder primært som en græsrodsbevægelse ved, at anvende sig af mangeartede aktiviteter, til, at nå ud til så mange danskere som muligt.

Frihedslisten arbejder sekundært via deltagelse i den eksisterende danske parlamentariske struktur/proces, dvs., som parti, at stille op til valg i Folketinget, kommunalbestyrelserne og regionsrådene.

Frihedslisten stillede op til kommunal- og regionsråds-valget i november 2021 og fik i alt 12.728 stemmer! Tak til alle der stemte på os! 🙂

Nu gælder det om at markere vores budskaber ved det kommende folketingsvalg (skal afholdes senest 4. juni 2023). Læs mere her.

Hovedsbestyrelsesmøde i februar 2022 på Djurs

Hovedbestyrelsen der blev valgt d. 15. januar 2022 i Kauslunde:

Brian Dahl (formand)Millah Kongsbach (næstformand)Kent Nielsen
Charlotte PetersenJesper NørgaardVibeke Schou
Flemming BlicherKasper WagnerLisa Sofia Larsson

Hvad betyder ordet ‘Frihed’ for os?

Frihed i samfundet

Vi kæmper for folkets frihed og for at magten lægges hos folket i hele den politiske og demokratiske process. Folket skal have direkte indflydelse på alle beslutninger, som idag tages af regering, folketing, regioner og kommuner og som vedrører den enkelte.

Frihed for familien

Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis.

Frihed for individet

Ægte frihed er fuldstændig selvbestemmelse over egen krop. Det er essentielt at individet har retten til selv at vælge og fravælge tilbud fra staten. Det gælder især på sundhedsområdet omkring medicinering og behandling, hvor individets valg ikke bør kunne afstedkomme begrænsninger i den øvrige livsudførelse.

“Vi skal have rigtige mennesker ind og partisoldater og karrierepolitikere ud!”