Frihedslisten arbejder primært som en græsrodsbevægelse ved, at anvende sig af mangeartede aktiviteter, til, at nå ud til så mange danskere som muligt.

Frihedslisten arbejder sekundært via deltagelse i den eksisterende danske parlamentariske struktur/proces, dvs., som parti, at stille op til valg i Folketinget, kommunalbestyrelserne og regionsrådene.

Frihedslisten stillede op til kommunal- og regionsråds-valget i november 2021 og fik i alt 12.728 stemmer! Tak til alle der stemte på os! 🙂

Nu gælder det om at markere vores budskaber ved det kommende folketingsvalg (skal afholdes senest 4. juni 2023). Læs mere her.

 

Medlemmerne af den nye bestyrelse fra højre mod venstre: Kent Nielsen (best.medlem), Charlotte Petersen (best.medlem/kasserer), Annie Søltoft (nyt best.medlem), Daniel Wagner Dybkær (ny suppleant), Vibeke Schou(best.medlem), Flemming Blicher (ny formand), Karen “Kampklar” Predbjørn Klarbæk (nyt best.medlem), Jesper Nørgaard (best.medlem), Millah Kongsbach (næstformand), Inette Jensen (revisor), Lisa Sofia Larsson (best.medlem), Jovan Tasevski (suppleant).
De nyvalgte suppleanter Lars Rikart Jensen, Jette Møller og Emil Meier er ikke med på billedet.

 

Hovedbestyrelsen der blev valgt d. 10. september 2022 på årsmødet i Kauslunde:

 

Flemming Blicher (formand) Millah Kongsbach (næstformand) Kent Nielsen
Charlotte Petersen Jesper Nørgaard Vibeke Schou
Karen Predbjørn Klarbæk Kasper Wagner Lisa Sofia Larsson

 


 

Hvad betyder ordet ‘Frihed’ for os?

 

Frihed i samfundet

Vi kæmper for folkets frihed og for at magten lægges hos folket i hele den politiske og demokratiske process. Folket skal have direkte indflydelse på alle beslutninger, som idag tages af regering, folketing, regioner og kommuner og som vedrører den enkelte.

Frihed for familien

Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis.

Frihed for individet

Ægte frihed er fuldstændig selvbestemmelse over egen krop. Det er essentielt at individet har retten til selv at vælge og fravælge tilbud fra staten. Det gælder især på sundhedsområdet omkring medicinering og behandling, hvor individets valg ikke bør kunne afstedkomme begrænsninger i den øvrige livsudførelse.

 

“Vi skal have rigtige mennesker ind og partisoldater og karrierepolitikere ud!”

 

 

Bliv Medlem

Du har mulig mulighed for at læse mere og måske blive medlem her. Vi har både gratis og betalte medlemskaber.

Bliv Frivillig

Du har også mulig mulighed for at læse mere og blive frivillig her. Tilslut dig en græsrodsorganisation med betydning.