Frihedslisten

Vi kæmper sammen for frihed!

cropped-Frihedslisten_logo-web_icon.png

Frihed i samfundet

Vi kæmper for folkets frihed og for at magten lægges hos folket i hele den politiske og demokratiske proces. Folket skal have direkte indflydelse på alle beslutninger som i dag tages af regering, folketing, regioner og kommuner, og som vedrører den enkelte.

cropped-Frihedslisten_logo-web_icon.png

Frihed for familien

Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis.

cropped-Frihedslisten_logo-web_icon.png

Frihed for individet 

Det er essentielt at individet har retten til selv at vælge og fravælge tilbud fra staten. Det gælder især på sundhedsområdet omkring medicinering og behandling, hvor individets valg ikke bør kunne afstedkomme begrænsninger i den øvrige livsudførelse.

[futurio-posts text_color="#fff" columns="3" limit="3" category=""]
[elementor-template id=”2413″]

Kommende arrangementer

de næste 5 begivenheder...

Et æble om dagen holder lægen væk

Gammelt ordsprog

Køb tøj

Lav en donation

Bliv medlem

LOKALT - find os her

Du kan finde Frihedslistens Lokalafdelinger over det meste af landet. Klik på “Find lokalafdeling” og så finder du let det der er tættest på dig. Er der ikke en i området, så kontakt hovedforeningen, måske du kan være den der mangler for der kan komme en lokal afdeling i dit område.

[elementor-template id=”4658″]