Frihedslistens målsætning for 2022

Målsætninger for 2022

 1. januar
 • Konstituering af en stærk hovedbestyrelse

Følelse: Efter Kauslunde har alle deltagende medlemmer en fornemmelse af at de er med i noget større og er parat til at ofre deres egen komfort for den større sag.

Effekt: Medlemmerne føler stolthed over deres Frihedsliste arbejdsopgaver og forstår at de skal prioritere dem højere end fx ‘tid brugt på SocialeMedier/Facebook’.

 1. marts:
 • Nyhedsbrev, hjemmeside og kalender på plads
 • Minimum 1 lokalafdeling i hver af de 5 regioner (Hovedstaden og Midt er på plads
 • Tovholdere i dobbelt så mange kommuner (10)
 • ‘Begrænset’ klar til et Folketingsvalg: Udpeget min. 1 kandidat i alle 10 storkredse.

Følelse: Medlemmerne identificerer sig med deres lokale lokalafdeling

Effekt: Nye medlemmer strømmer til pga den positive tiltrækningskraft fra ‘den gode omtale’ som eksisterende medlemmerne giver udtryk for.

 1. juni – Grundlovsdag:
 • Minimum 1 lokalafdeling i hver af de 10 storkredse
 • Lokalafdelingerne kan selv bruge kalenderfunktion og lægge deres aktiviteter ind

Følelse: af stolthed over at kunne bidrage til sit land, og være med til en for sit land historisk begivenhed

Effekt: Positiviteten på Himmelbjerget er så fremherskende at vi gør det umuligt for medierne/pressen at lave negativ spin på vores Grundlovsdagsarrangement. 

 1. august (eller inden årsmødet i september)
 • En lokalformand eller en tovholder i hver eneste kommune i landet
 • At Frihedslistens kalender viser en aktivitet for stort set hver eneste dag et sted i landet (væk fra SM/Facebook)

Følelse: Følelse af at toget kører, og man som medlem er en del af noget meget større

Effekt:  Interne uoverenstemmelser løses mindeligt. Styrken i organisationen forstærkes.

 1. december
 • 25 lokalafdelinger med en bestyrelse (hver fjerde kommune)

Følelse: Toget kan ikke stoppes. Et helt nyt parti, der ikke ligner de andre er en del af fremtidens Danmark

Effekt:  Selv kritiske medier kan ikke ignorere Frihedslisten, og alle danskere med minimum interesse for politik ved at det nye parti spiller en rolle