Mai Ntova

Kandidat til Sorø Kommunalbestyrelse og Region Sjællands regionsråd

Fortæl lidt kort om dig selv?
Jeg kommer oprindeligt fra Grækenland, og har levet 18 år af mit liv her og over 25 år i
Danmark, og i Sverige.
Jeg har en BA og Kandidatgrad i Psykologi, cand.psych. på dansk, MsPsy, Master of
Science in Psychology, fra Københavns Universitet. Jeg har arbejdet offentligt i bl.a.
Familierådgivningen, og i private klinikker. Forinden, opnåede jeg en BA i (erhvervs)
Sprog- og- Kulturformidling, fra Syddansk Universitet. Under studierne, har jeg haft diverse jobs. Efter endt praksistræningen, eksperimenterede jeg med ‘Kreativ Skrivning’. Jeg blev selvudgiver af bøger og drev egen hjemmeside (under et skribent pseudonym). Meget har forandret sig siden, og på kort tid.
Min drøm var mere simpel end, studier. Jeg kan lide at være hjemmegående, passe min
familie, arbejde i haven med jorden, og jeg har mere tid nu til at arbejde for de vigtige
sager end, hvis mit kald var, at følge en karriere. I dag har vi heldigvis muligheder til at
vælge.
Systemet er stadig prioriteret og beskyttet højere end, den civile befolkning. De sidste ca.
5 år har jeg dedikeret mit liv på det arbejde.

Hvad er din motivation for at stille op?
Det her var den sværeste beslutning at træffe, for én der foretrækker, at blive ladt i fred og
at leve sit eget liv i ro. Det var den letteste beslutning at træffe for mit hjerte.
Jeg drives af en højere moral, det er håbet og drømmen om en bedre verden, det er
kærligheden for livet, og for ens nærmeste- jeg vil være stemmen for den uden en
stemme. Fra barn af, har jeg haft en stor retfærdighedssans.
Det står ikke godt til med situationen- på alle planer (f.eks. uddannelse, økonomi,
sundhed). Verden er vendt på hovedet på éngang. Vi bærer alle et ansvar for at have
sovet i timen og stolet blindt. Rigtige mennesker skal ind i Borgen. Vores Samtykke skal
respekteres.
Jeg er motiveret af, at udstille, udfordre og bryde en Industri Monopol og de Internationale Organisationers ‘kartel’. Boblen om ‘velfærd’ skal bristes! Det er en løgn.
Vi lever ikke i vores eget Demokrati, men i en St.SelskabStat uden vores Samtykke.
Jeg ønsker et frit marked med konkurrence, dvs. kvalitet tilbage i ydelserne på lige fod
dækket af vores skat. Dvs. ikke som det er dikteret ned med fuldt skattefinansiering kun for etablissementet, offentligt eller privat! Det skal ikke være op til en lobbyinfluencer og
industrien, den enkelte karriere politiker, læge eller kommunal/regions tjenestemand, og
især udenfor dette land, med en konfliktinteresse, til at bestemme, ‘hvad er bedst for
mig, min familie, mit hjem, og min egen krop’, samt blande sig i vores egne anliggender.
Dette er allerede sikret gennem Love og Menneskeret, men vi respekteres ikke. Loven
skal håndhæves, man kan ikke være selektiv ‘humanist’, dvs. en radikal kun for ens egne.
Det er uansvarligt, når dårlige beslutninger nu, har store følger senere for alle.
Frihed for alle.
Vi har i mange år været vidner til et massivt sløseri, misligeholdelse af forpligtelser,
disloyalitet, dårlig administration, og et kolossalt misbrug af skattemidler. Hvad angår
behandlingsalternativer der faktisk er effektive og billigere, skal de holdes udenfor. Karrierepolitikerne m.fl. læser op fra et manuskript, de kan ikke engang svare for sig selv.
Der er stor uansvarlighed, inkompetence og inhabilitet i Borgen bl.a., og det har ikke
konsekvens for dem. De svarer kynisk og arrogant på legitime spørgsmål, ‘sådan har vi
altid gjort’, men dette er ikke et ansvarsfuldt svar. De håner os, når vi møder op i Borgen, i
et demokrati, og i ‘Folkets’ eget ‘Ting’, af alle steder. Tilliden er brudt.
Skal nu folk uden værdier, belære os, om værdier?
Vi mangler et nuanceret syn på sagen, ikke læger. Alternative og naturlige behandlinger
findes allerede, men kun de mest ressourcestærke kan bruge dem.
Systemets ‘frie valg’, er kun det som er fastsat af Store Medicinalselskaber og
Internationale Organisationer. Det er derfor.
For Friheden, og det Frie Valg, og for Familien. Fordi, selvbestemmelse over egen krop
skal vi stadig kæmpe for.
Jeg vil også gerne se at vi skaber vores egne Grundlovs Domstole og konsekvensførelse.
Retssikkerheden må og skal genetableres. Til det, vil vi have ny Forfating.

Hvad skal folk mere vide om dig?
”I de mørkeste himle, lyser de største stjerner..” (FD)
Hvis du selv skulle ansætte nogen, hvem ville du udvælge?
Medløberen, eller dén, der taget et standpunkt?
Jeg tager et standpunkt i livet.
Historien bevidner, at det er takket været nogle ganske få menneskers risikabel indsats, at
vores verden blev forandret.
Og i dag, er ligesom på Jesu tid. Sandheden, bliver igen, den største fjende for magten.
‘Gud Bevare, Os’.
De henrettede Jesua, Guds eneste Søn,
de, værende pøblen/flertallet. Magten belejligt overgav autoriteten pludselig tilbage til dem for at korsfæste, og således vaske deres hænder af.
Han genopstod, som bekendt. Og her er vi så.
Men, et indprintet billede står fast i hovedet..
en stor flok får løber løbsk op på de høje grønne stepper klipper, så langt ude er de nu, de,
én efter én styrter ned over kanten og i kløften.
Fordi de ikke kan se for sig.
Indtil, én/minoriteten, fastbesluttet mand tager sin hest og ridder alt hvad han kan, med
eget liv i behold, for at nå dem og redde deres liv; han markerer linjen, og lykkes så at få
flokken tilbage ind mod fast land igen. Nu kan fårhunden vogte og være vagt for dem.


Kontakt:

Mai Ntova : mado@frihedslisten.dk

Mobil : +45 xx xx xx xx

Hjemmeside : https://frihedslisten.dk/