Kender du World Economic Forum? 

Kender du World Economic Forum? 

Kender du deres agenda?

Har du nogensinde spurgt dig selv hvordan det kunne lade sig gøre at Hitler kom til magten? – Og vil det kunne ske igen?

World Economic Forum (WEF) er en ikke-statslig organisation/tænketank som opererer på globalt og regionalt plan. Visionen er at skabe et stærkt netværk blandt alle verdens topledere. Det vil sige alle lige fra politiske ledere til de religiøse, kulturelle og sociale ledere. Læg dertil videnskabsfolk, militære ledere og topledere fra globale virksomheder og mange flere.

Ved at samle de mest indflydelsesrige og magtfulde personer i verden er det World Economic Forum’s vision, at skabe en platform hvor de mest kompetente mennesker skal hjælpe hinanden med at identificere verdens store problemer og sammen finde løsninger som kommer hele klodens befolkning til gode.

Alt dette kan lyde fantastisk, i hver fald når World Economic Forum selv forsøger at fortælle om deres “gode” og ærefyldte intentioner.

WEF blev skabt af Klaus Schwab i 1970 og blev oprindelig kaldt European Management Forum. Klaus var blandt andet inspireret af Henry Kissinger som han lærte at kende på Harvard universitet. Netop Henry Kissinger er interessant fordi han bla. er hovedarkitekten bag Petrodollaren som er en central medvirkende faktor til de endeløse krige i mellemøsten.

World Economic Forum har igennem 50 år udviklet sig til et af de mest indflydelsesrige og magtfulde organisationer i verden, og i stedet for at være et sted hvor der udveksles ideer, så er det tydeligt at WEF bruger deres netværk til, på højst udemokratisk vis, at få indflydelse i alt hvad de kan få fingrene i.

Klaus Schwab siger selv direkte i denne tale, at WEF bruger sin indflydelse til at skabe den verden som WEF ønsker (Linket er 2:33 sek inden i videoen)

Klaus Schwab blev inspirerede til at starte WEF efter at have læst økonomen Milton Friedman’s artikel Business of business is business. Det verdensbillede passer ikke ind i Klaus verden, derfor skrev Klaus sin egen bog, hvori han argumenterer for en verden med Stakeholder lederskab. Han kalder det Stakeholder Capitalism. Det vil sige et system hvor virksomheder arbejder for samfundet og reguleres/kontrolleres af de politiske ledere. Med andre ord, en centralisering af magten, hvor det er politikere og magthavere der bestemmer hvem der vinder og hvem der taber. Sagt med andre ord, så er det rendyrket Socialisme med en lille super rig elite der kontroller en fattig og udsultet befolkning.

Hvis man vil få en fornemmelse af hvor magtfuld WEF er, så kan man se på nogle af de slogans eller fraser de bruger i forskellige sammenhæng. Frasen “Build back better” er en af dem. Du kan i denne video se mange verdensledere bruge frasen, altså en lille skjult hilsen fra WEF som viser hvor ideerne kommer fra. Den amerikanske præsident, Joe Biden, brugte oven i købet frasen i hans seneste valgkampagne.

Vi har en verden som er ved at drukne i gæld, det er fordi vi har et ‘FIAT’ pengesystem, et gældsbaseret pengesystem, som teknisk set bare er et avanceret pyramidespil. Det betyder der hele tiden er brug for at der kommer nye “penge” (læs gæld) ind i systemet. På et tidspunkt, så bliver gælden så høj, at de nye penge ikke engang kan betale renterne, og det er her vi er nu.

Det betyder at pengesystemet er nødt til at blive nulstillet. Det vil sige at det gamle system skal rives ned og der skal skabes et nyt. Magthaverne kan dog ikke bare gøre det uden videre, for som det er i alle pyramidespil, så er dem der kommer sidst ind også dem der kommer til at tabe. Det er så pensionerne og folks øvrige opsparinger der kommer til at blive værdiløse gennem høj inflation. (Det er den måde magthaverne skyller gælden ud af systemet på, uden befolkningen opdager hvad der er gang i, før det er for sent.) 

WEF arbejder med en plan de kalder “The Great Reset” Det betyder at det nok skal blive “great” for dem og ikke så “great” for befolkningen. Når de nulstiller det finansielle system, så kan de ikke gøre det uden det vil skabe en masse uro, fordi de fleste vil miste alt hvad de ejer og har. Derfor er de nødt til at skabe en afledningsmanøvre så magthaverne får en årsag de kan give skylden for at hele systemet kollapser. Det er her Covid-19 og nu krigen i Ukraine har sin rolle.

Mange ledere i verden er med i WEF. Ud over Joe Biden, så er også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, en masse vestlige præsidenter og ledere, og eksempelvis også Ruslands præsident Vladimir Putin. Officielt er Putin dog fjernet fra WEFs hjemmeside men internettjenesten WayBack Machine viser at han har været listet blandt alle de andre WEF ledere og at siden senere er blevet taget ned af WEF selv:

Det kan postuleres at både WEF, USA, Putin og Zelensky alle har interesser i den eskalering af Ukraine konflikten som har fundet sted siden februar i år. Konflikten er nemlig en måde hvorpå de alle kan tilrane sig endnu mere magt, og – som nævnt tidligere – nulstille pengesystemet, når de er klar til det.

Med andre ord, hvad der på overfladen ser ud som en farlige konflikt for det alm. menneske, er i virkeligheden et aftalt spil. Putin får adgang til et resurse rigt område af Ukrine, Zelensky tjener en formue på det og vesten/WEF får deres krig så de kan nulstille systemet. (Spekulation) 

Se 8:11 inde i video

Der er efterhånden ingen tvivl om hvor det er WEF vil hen. De ønsker en verden hvor de sidder og har den totale magt og kontrol. Naturligvis for din sikkerheds skyld. De arbejder på et nyt digitalt identifikationssystem som formentlig vil blive kædet sammen med tjenester såsom MitID. De vil have en ny digital valuta som kan programmeres og hvor magthaverne kan se og spore alle transaktioner. Det giver mulighed for at adfærdsregulere befolkningen helt ned til den enkelte person.

D. 12. nov. 2016 kom WEF med 8 forudsigelser for tiden frem til året 2030. Her bliver Ida Aukens gennemciterede frase ‘du ejer ingenting, men du er glad’. Bemærk at deres 8 forudsigelse samtidigt vil betyde et kollaps af den vestlige verden som vi kender den.

Netop det med at forudsige begivenheder og forberede sig på de samme begivenheder, er noget som WEF har vist gang på gang, at de mestre som ingen andre. Man kunne måske argumentere for at WEF tæller nogle af de mest intelligente hjerner i verden, og at de derfor er de bedste til at forudsige hvad der kommer til at ske. Omvendt, som det blev nævnt i starten, så ved vi at WEF skaber den indflydelse de ønsker. Oktober 2019 have de blandt andet en stor international øvelse i et verdensomspændende Corona udbrud, det såkaldte Event 201.

Det blev holdt sammen med Johns Hopkins Center for Health Security og Bill and Melinda Gates Foundation. Danmarks sundhedsminister Magnus Heunicke var inviteret til Washington og skulle mødes med netop Bill and Melinda Gates Foundation i de dage denne øvelse fandt afsted. Om mødet handlede om hvad der skulle ske få måneder senere (corona udbruddet i Wuhan) står hen i det uvisse, men faktum er, at Magnus Heunicke har kørt efter WEF’s drejebog under hele coronapandemien.

Globale risikorapport for 2022
d.11 januar 2022 udkom WEF med deres risikorapport for 2022. Da vi af erfaring ved at de er ret gode til at “gætte” rigtigt på mange ting, specielt de store begivenheder, så er deres risikorapport i den sammenhæng særdeles spændende og rædselsvækkende læsning.

Her et udpluk du selv kan dykke ned i på side 93-95 hvor du kan få et helikopteroverblik over deres forudsigelser i deres store rapport.

Et hurtigt overblik i rapporten kan du få på siden 93-95. Her vurderes det at vi kan få..
1. Økonomien kollapser i store økonomier.
2. Sammenbrud af en systemisk vigtig industri.
3. Gældskriser i store økonomier.
4. Manglende stabilisering af prisforløb.
5. Langvarig økonomisk stagnation.
6. Alvorlige råvare chok.
7. Sammenbrud af en multilateral institution.
8. Brud på mellemstatslige relationer.
9. Geoøkonomiske konfrontationer.
10. Mellemstatslig konflikt.
11. Statssammenbrud.
12. Terrorangreb.
13. Massevåben herunder A-våben.
14. Sammenbrud eller manglende ødelæggelse af sociale sikringssystemer.
15. Beskæftigelses- og levebrødskriser.
16. Svigt af offentlig infrastruktur.
17. Infektionssygdomme.
18. Storstilet ufrivillig migration.
19. Gennemgribende tilbageslag mod videnskaben.
20. Nedbrydning af kritisk informationsinfrastruktur.
21. Svigt af cybersikkerhed.
 
Og meget meget mere her.. 

Hvordan vil WEF lykkes med deres forehavende?

Hitler kom til magten ved at sælge budskaber som lød godt i den almene befolknings øre. Han lovet jobs og sikkerhed og befolkninge lod sig forføre. Men befolknings velsignelse tog Hitler mere og mere magt indtil det til sidst lykkes ham at kuppe demokratiet. Kan det ske igen?

Det er altid sejrherren der skriver historibørgene og det er altid magthaverne der bestemmer hvad der skal undervises i, i skolerne. I vores verden har vi lært at vi lever i et demokrati og et frit land. Et barn født i et fængsel som har lært, at nå det er ude i fængselsgården er i ægte frihed vil føle frihed når det var derude.

Magthaver har behov for, at befolkningen har behov for dem. Hvis børn blev opdraget til at blive stærke, modige og selvstændige tænkende mennesker, så vil de til enhver tid være kritisk over for magthaverne. Et gammelt ordsprog siger, at et samfund lever i frihed når magthaverne er bange for befolkningen, og i tyranni når befolkningen er bange for magthaverne.

Sociopater søger ofte en lederposition i det miljø som sociopater befinder sig i. Da sociopater i sin natur ingen respekt har for sociale normer, regler og lovgivning, ender de ofte ledende stillinger. Magt er det sprog de forstår, og de vil altid forsøge at få mere magt. 

Ved at skabe større og større organisationer centralisere de magten og kan derfor selv få mere indflydelse når de annoncerer i systemet.

Et kendetegn ved en chef som er Sociopat er, at de altid er tiltrukket af magt som fluer er om en lort. De efterlader sig altid et kaos og spiller ansatte ud imod hinanden. Deres lederstil er totalitær og frygtbaseret fordi det er sådan de føler de har og får magt og kontrol. Hvad resultatet så bliver har ikke stor betydning for dem.

WEF udnytter magthavers lyst til at til at få mere magt og samtidig misbruger magthaveren  befolknings tillid og lyst til bare at leve et godt og fredeligt liv.

Vi kan i dag se at WEF har direkte indflydelse på alle store overnationale som FN, WHO, IMF, NATO osv.. igennem dem styrede verden som de ønsker og da de sidder på alt magt inkl. pressen, så er der ikke andet end befolkningens egen evne til at mærke at der er noget galt.

Censur er blevet en stor del af vores hverdag, de flest mennesker ved det er der, men tænker ikke så dybt over det. Historisk set er det bare sådan, at censur altid er der når magthaverne forsøger at bedrage befolkningen.

Det virker til at WEF er ved at kuppe demokratiet på samme måde som Hitler gjorde det. Denne gang er det bare igennem de overstatslige organisationer og dermed væk fra befolkningernes opmærksomhed.

Der er kun en vej ud af det her, og det er at sige fra. Frihedsbevægelsens store problem er, at stærke mennesker ikke bryder sig om at pege på en leder, de vil gerne bare bestemme over sig selv. Det kan så også være den bedste løsning hvis alle så bare er enig om, ikke at vil deltage i magthavernes sindssyge tosseri.

Hvis bare 10% af befolkningen siger fra, så kan staten ikke sende så mange mennesker i fængsel uden at kollapse. Den bedste måde er derfor frihedsorienteret mennesker bare lader være med at deltage i deres magtsystem. Det handler om bare at flyde uden om og hjælpe hinanden med at finde alternative løsninger som går uden om systemet. Det vil stille og roligt eroderer magtstrukturen fordi den altid vil ende med at ødelægge sig selv.

Når “demokratiet” som vi har det i dag sikre at det er magtsyge folk uden erhvervserfaring og som kan låne uhæmmet på ryggen af befolkningen uden at stå til ansvar for noget, så er det ikke svært at få øje på det vil ende grimt.

Vær som ham. Tapper og tro ikke ikke på deres bedrag.

De store leder har altid forført folket og endt død, krig og ødelæggelse.

Klaus Swab har forført alle vores ledere, og de er sammen ved at skabe menneskets historie størst tragedie

Link til andre videoer som fortæller hvad WEF er for en organisation

Klaus Schwab fortæller at den fjerde industrielle revolution vil koste mange arbejdspladser.
https://www.bitchute.com/video/yTdlGo5Qnka8/ 

Klaus Schwab fortæller lidt om hvor stort et netværk WEF har.
https://www.bitchute.com/video/13kNLA8qXwbG/ 

Canadas parlament bliver spurgt ind til om det ikke er problematisk at Klaus Schwab tidligere har udtalt at han har opbakning i flertallet af den Canadiske parlament.
https://www.bitchute.com/video/uMSbmKu5gi1c/ Her spørgsmålet i parlamentet til den forrige video https://www.bitchute.com/video/QnEMnowFft6i/

Her en tilsvarende sag fra det Hollandske parlament hvor en ung nyvalgt spørger ind til statsminister Mark Rutter tætte relationer til WEF og Klaus Schwab, hvortil Mark Rutter svarer han ikke kender til Klaus Schwab. Han bliver deredfter fanget i sin egen løgn af den unge kvikke politiker.
https://www.bitchute.com/video/BuyFWLzafvae/

Her en video der viser Mark Rutter får en pris af Klaus Schwab i 2019 (Viser hvor meget Mark Rutter lyver)
https://www.bitchute.com/video/vgp4UxK5MTGO/ 

Klaus Schwab forklarer indirekte, at de har teknologi til at “Hacke” folk ved eks. at sprøjte en væske ind i folk. (Covid-19 vaccinationerne?)
https://www.bitchute.com/video/opX4cBEdY7JH/ og denne https://www.bitchute.com/video/4JBGDXKfo8DF/ 

En CEO fra Amazon fortæller at de er ved at udvikle en APP sandsynligvis som gør folk kan måle deres CO2 udslip, og dermed gøre folk selvregulerende for ikke at ødelægge planeten.
https://www.bitchute.com/video/SjspPiFwOS8L/ 

Her en video hvor Agustín Carstens General manager of the Bank for International Settlements fortæller om mulighederne med CDBC (Den ny krypto-basserede centralbank valuta der er på vej)
https://www.bitchute.com/video/VCU1PQ6YMyg3/ 

Den danske politiker, Ida Auken er WEF medlem:https://www.weforum.org/agenda/authors/ida-auken

Artikel skrevet af Ida “Own nothing, be happy”:https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/ 

Lars Løkke og Finansminister Kristian Jensen underskriver aftale med WEF:https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/januar/danmark-underskriver-samarbejdsaftale-med-world-economic-forum/

Se disse tidligere indlæg om WEF på Frihedslistens nyhedsblog:

4 6 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
1 year ago

[…] Kender du World Economic Forum?  […]

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Vi benytter cookies for at optimere og understøtte din oplevelse med vores hjemmeside.