Kandidat til Middelfart Byråd

Susanne Bonde

Kort om mig:

Jeg er 63 år og har 2 børn en på hhv. 44år og 28år. Jeg er uddannet bygningsmaler og socialpædagog. I dag er jeg førtidspensionist, hvilket har givet mig mulighed for at udvikle min interesse for kunst.

Min motivation for at stille op:

Motivationen er opstået, ud fra det der er sket på min adresse i Vesterdal gennem de sidste 6år, ikke mindst på kommunen, men også den tilsidesatte retssikkerhed, gennem div. retsinstanser, som har begået overgreb på både mig og min mand, ene og alene fordi “vi” har brugt vores grundlovssikrede ret til, at ytre vores meninger offentligt, om vores sag og de involverede myndigheder, som er fra næsten alle forvaltninger, kommune, politi, advokater, forsikringselskab, retten, dommere, læger og psykiatrien.

De kommunale overgreb førte til min mands død oppe på kommunen, og selv derefter oplever jeg en lukkethed der gør, at jeg ikke kan få aktindsigt i sagen. Jeg/vi har, om nogen, oplevet systemet fra sin værste side, og hvor lidt hjælp der er til mennesker, når de står i en presset situation. Mere viden om mig Jeg vil kæmpe for at mennesker bliver hørt og lyttet til, så vi igen kan få noget medmenneskelighed tilbage i forvaltningerne. Vi skal igen have de vigtigste elementer både fysisk, psykisk og socialt i højsæde, så menneskers velbefindende kommer i centrum. Jeg vil gøre mit til, at alle mennesker bliver hørt og får den hjælp de har brug for, både for den enkelte men også for systemet, som bruger en masse unødvendige penge, og tid på at lave sagerne så store og komplicerede som mulig, for at trække dem i langdrag. Jeg mener, vi skal have så få love og regler som muligt, og de skal være så simple, at alle mennesker kan forstå dem, så det ikke er op til den enkelte offentlige ansatte, at fortolke lovene. I politik skal vi have ærligheden, etik og moral tilbage, og det skal være slut med, kammerateri og vennetjenester, hvis der igen skal skabes lidt troværdighed. Vi skal bede om hæderlige embedsmænd, og embedsførelse, mere borgerinddragelse med indflydelse og troværdighed i forvaltningerne.

Kontakt:
mail: subo@frihedslisten.dk