Kandidat til Ikast-Brande Kommunalbestyrelse og Region Midtjyllands regionsråd

Fortæl lidt kort om dig selv?

Jeg er bedstemor til fire og mor til to, 70 år gammel – sund og rask. 
De små i samfundet har haft mit hjerte så langt tilbage, jeg kan huske, så mit valg af karriere som pædagog var selvskrevet. Efter nogle års arbejde som sådan, videreuddannede jeg mig (diplom) indenfor pædagogisk udvikling og forskning, senere modtog jeg fire et halvt års undervisning/træning til psykoterapeut indenfor gestaltterapi, og sideløbende tog jeg uddannelse som facilitator i Holotrppic Breathwork. 

Hvad er din motivation for at stille op?

Ihærdigt arbejde med min personlighedsudvikling, førte til en udvidelse og højnelse af min bevidsthed, en spirituel åbning, en kristen opvågning, en genfødsel, og uden at rødme kan jeg nu stå frem og sige, at Kristus, Lyset virker gennem min eksistens, hvis jeg altså ikke stiller mig i vejen, eller stiller mit lys under en skæppe 
Som en magnet påvirker de søm, der er i kontakt med den, til også at blive magnetiske, påvirker Kristus, Lyset de mennesker, jeg er i kontakt med, til også at vågne og højne deres bevidsthed. 
Min bøn har gennem mange år bestået af to sætninger: “Din vilje ske” og “Lad mig være der, hvor der er mest brug for mig”. 
Og nu er det så sådan, at der er brug for Lys indenfor det politiske liv, for de politikere, der er valgt til at skulle tjene folkets tarv, bruger tiden på at “svine” hinanden til i håb om at forbedre egen karriere og status. Med politikkernes velsignelse udøver både stat og kommuner terror i befolkningen, f.eks. ved mere eller mindre ulovligt og ubegrundet at tvangsfjerne børn fra deres forældre og hjem. Familien, som er vort samfunds kerne, nedbrydes systematisk – det er mørkets magter og ikke Lysets. 
“Eliten” skaber fødekæder til sig selv og hinanden og vedtager ved lov, at sådan skal det være, og at det er strafbart at gå andre veje. Jeg tænker her især på Frede Damgaard, som både har fået bøder og fængselsdomme for at fortælle om, hvad kosttilskud og naturmedicin er godt for. Domstolene mener ikke, Frede Damgaard har videnskabeligt belæg for sine udtalelser. MEN nu hvor politikerne af en eller anden mørklagt grund ønsker, at alle mennesker i hele verden skal vaccineres mod en influenza, betyder det ikke noget, om den såkaldte vaccine virker eller ej, eller om den er mere skadelig end gavnlig – igen mørkets kræfter. Politikkernes valg om nedlukning og restriktioner, har ikke med sundhed at gøre, men magt. 
De fødekæder, den ene elite skaber til den anden elite skal brydes. Hvis jeg under sygdom ønsker at konsultere en anden behandler, end de af staten godkendte, skal jeg naturligvis gøre dette, og det tilskud min læge ville ha` fået, hvis jeg havde kontaktet hende, skal så tilfalde den behandler, jeg vælger. Det vil fremme sundheden. 
Som det er nu, hvor pengene i lægens kasse klinger, straks sundhedskortet i slæden springer, betaler det sig ikke, hverken at helbrede eller oplyse om sundhed. 

I grundlovens § 4 hævdes det, at: “Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.” Desværre er der ikke megen kristendom at spore blandt vore politikere. Læs f.eks. Matthæusevangeliet, hvor Jesus bl.a. citeres for at have sagt: “Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! ” Hvordan kan man anse sig selv som kristen, og lade folk ligge på gaden, fordi de intet hjem har? Der er så meget, vi ikke gør for vore mindste. 
Hjemløsheden må bringes til standsning straks. 
Og folkekirken undermineres af staten, når det forbydes kirkegængere at mødes og afholde gudstjenester, som gudstjenester nu en gang almindeligvis afholdes i evangelisk-lutherske kirker. 

Det, at mørket breder sig i og udstråler fra folketinget, har motiveret mig for at gå ind i politik, for der er i høj grad brug for Lys og Kærlighed på området, og jeg ved, jeg lyser. 
Frihedslisten er for mig den platform, hvorfra jeg kan udtrykke mig og lade Lyset sprede sig. 

Vort samfund er ganske afbalanceret. Den maskuline energi fører sig frem på bekostning af den feminine. Det er ikke den feminine energis natur at kæmpe, derfor skal den maskuline natur give plads for den feminine. 
Det ville ske, dersom vi indførte en værne-om-pligt på samme vilkår og med lige så mange muligheder for uddannelser og efterfølgende ansættelser, som værnepligten tilbyder. Vore unge skal frit kunne vælge, om de ønsker at lære at slå liv ihjel og føre krig i tilfælde af, at der skulle dukke en fjende op, eller de ønsker at lære at drage omsorg for liv. 
Vi har brug for åndsvidenskabelig forskning på lige fod med naturvidenskabelig forskning. 
Vi har brug for visdom og ikke kun viden. 
Problemer kan ikke løses fra samme plan, de blev skabt. Vi må bevæge os op på et højere bevidsthedsniveau, om vi skal overleve som art. 

Hvad skal folk mere vide om dig?

Jeg ved ikke lige, hvad mere jeg synes, folk skal vide om mig, – jeg er en ildsjæl og lysbærer, åben og rimelig ukompliceret, og jeg mener den guddommelige Kærlighed skal være en selvfølgelig fællesnævner i ethvert samarbejde og sameksistens. 

Kontakt: 

Kirsten Merrild : kime@frihedslisten.dk 

Mobil : +45 31 76 30 07