Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjællands regionsråd

Fortæl lidt kort om dig selv?
Jeg er far og kæmper børns sag. En sag der har brug for en grundig oprydning, på hele det ”sociale” område.

Hvad er din motivation for at stille op?
Jeg har haft forskellige opgaver indenfor ”systemet” igennem 30 år.

Flere gange har jeg tænk, ”hmm, der virker som en pengemaskine” på bekostning af befolkningens skatter og afgifter.

For 7 år siden, fik jeg personlig grund til at arbejde mig dybt ind bagved kulisserne i systemet.

Et system der langtfra er hvad folk tror om systemet.

I dag hjælper jeg børn og forældre imod systemets overgreb, ved kendskabet til systemets fejl og metoder.

Derud over er vi ved at sætte gang i Landsforeningen udsatte børn, talerør for børn.

Peacemaker under landsforeningen, har udviklet et forløb til at stoppe konflikter i mellem forældrene i parbrud. Da parbrudskonflikter er den største grund til størstedelen af alle psykisk ødelagte børn!

Størsdeparten af børn/unge, der er anbragt uden for hjemmet. Er psykisk ødelagt af konflikt mellem forældrene i parbrud. Stoppet vi disse 20.000 sager om året. Kan vi forebygge at børn bliver anbragt uden for hjemmet.

Jeg stiller op, da Familieretshuset, kommunerne og social & indridsministeriet har skrevet, at de IKKE ønsker at stoppe parbrudskonflikter. Selvom at dette er muligt i over 90% af sagerne.

”Underligt” at systemet ikke vil hjælpe børn og samtidigt spare store unødvendige offentlige udgifter?

Hvad skal folk mere vide om dig?
Jeg har stor erfaring med problemløsning og bruger efterforskning til at finde kernen til problemer.

Min enorme erfaring fra sikkerhedsløsninger og en fortid i pressen. Gør at jeg har stor analytiske evner til at løse ”problemer”.

Min viden om systemets pengemaskine, vil kunne få stor betydning for at lave store udrensninger i systemet.

Samfundøkonomer har beregnet at alle skatteborgerne kan opnå skattenedsættelser op over 10%.

Blot ved at stoppe misbrug af offentlige penge i systemet.

Et ønske der samtidigt ved nedbringe antallet af ”udsatte” børn.

Så børns opvækst bliver god.

Systemets håndtering af børnesager i dag. Fjerne alt retssikkerhed for børn og forældre.

Jeg vil kæmpe for at genindføre retssikkerhed og kerne velfærd på socialområdet.

Samt være vagthund for at undgå misbrug af befolkningens skattepenge, i systemet.


Kontakt:

Hasse Jensen : haje@frihedslisten.dk

Mobil : +45 24 64 74 07

Hjemmeside : https://frihedslisten.dk/