Flemming Blicher

Kandidat til Furesø Byråd og til Region Hovedstadens regionsråd

Fortæl lidt kort om dig selv?
Først og fremmest er jeg far til 3 dejlige piger, hvoraf den ene er voksen idag. Med både en ingeniør- og en MBA-uddannelse har jeg været vidt omkring i erhvervslivet både i ind- og udland, og set nok til at jeg ved, at den kapitalistiske markedsøkonomi har spillet fallit. Systemet bliver sat før mennesket i alle ender af erhvervslivet, og dermed også hele samfundet, så friheden for det enkelte individ forsvinder. Derfor har jeg siden årsskiftet 2019/2020 tilegnet de fleste af mine vågne timer i kampen mod et fejlende system, bl.a. ved at arrangere demonstrationer og via oplysning på sociale medier.


Hvad er din motivation for at stille op?
Der er meget få mennesker der gør det der skal gøres, derfor peger pilen på det enkelte menneske og dermed på mig selv. Danmark gør mange ting rigtigt, men grundlæggende er der store problemer, bl.a. med Grundloven, som ikke er det danskerne ellers bliver fortalt, at den er. Som befolkning er vi blevet ført bag lyset i mange år, men den nuværende krise giver os chancen for at rette op på det. Min motivation ligger i at være med til at ændre slagets gang, og sætte en ny dagsorden, så jeg efterfølgende kan få fred og frihed, til, at trække mig tilbage på et biodynamisk landsted/bofællesskab sammen med min familie.


Hvad skal folk mere vide om dig?

Jeg er kompromisløs i kampen for at ændre verden til det bedre. Min tipoldefar, St. St. Blicher levede i årene op til at Danmark fik sin første Grundlov. Han ville have en grundlov hvor folket var med til at styre landet. I stedet fik vi et elite styret system, med repræsentativt demokrati som en falsk gulerod, der aldrig kommer i nærheden af direkte folkestyre. Jeg vil gerne være med til at fuldføre min tipoldefars gode tanker for Danmark og dermed direkte demokrati. Siden den første Grundlov i 1849 er teknikken endda modnet så meget, at det på ingen måde er utopi at forlange ‘direkte folkestyre’!

Se evt. denne video hvor Frihedslistens kandidater i Furesø giver vores mening om skolernes udvikling i Furesø Kommune. Udført på opfordring fra Furesø Lærerkreds:
https://www.skoletube.dk/video/7143208/78f99d8375d0868bc23cb81973a587e0


Kontakt:

Flemming Blicher : flbl@frihedslisten.dk

Mobil: +45 53 89 13 07

Hjemmeside : https://frihedslisten.dk/