Aktstykke 150 – Langtidsvirkningerne af vaccinerne kendes ikke

I januar 2021 anmodede Sundhedsministeriet Folketingets Finansudvalg om 48,5 millioner kroner til et forskningsprojekt mhp. at udføre et nationalt klinisk studie om effekt og sikkerhed af COVID-19 vacciner. Anmodningen er … Continue reading Aktstykke 150 – Langtidsvirkningerne af vaccinerne kendes ikke